logo-kaffebilenscanomat
KaffemaskinerHyra kaffemaskinKaffe på jobbetKaffemaskinerKlimatsmart kaffeKaffemaskiner och KaffebilenKontakta Kaffebilen

fairtradekaffe på jobbet

Kaffeautomat på jobbet

Visste du att en kaffeautomat på jobbet med bryggt, frystorkat kaffe är bättre för miljön än en bryggkaffeautomat på jobbet?

Nestlé Professional har med hjälp att det externa konsultföretaget Quantis tagit fram en livscykelanalys från böna till kopp. Analysen visar var man bäst kan minska CO2-förbrukningen för att få ett så klimatsmart kaffe som möjligt. Resultatet visar bland annat att val av kaffeautomat på jobbet och vilken sorts strömförbrukning man har är mest betydande. I andra hand påverkar valet av kopp - papper, plast eller porslin, och hurvida koppen slängs, sköljs av eller om diskmaskin används. Lika viktigt är vilken typ av kaffe som används. Genom att göra rätt val kan CO2-förbrukningen minskas med upp till 40%!

Analysen har resulterat i ett unikt webbaserat analysprogram där CO2-påverkan kan beräknas för olika kaffeautomater på jobbet. Verktyget har nyligen utvecklats och förbättrats så att vi nu även kan jämföra vatten- och energianvändningen mellan olika alternativ, samt deras påverkan på ekosystemet. Dessutom kan man få en uppskattning kring vilken kostnadsbesparing den minskade energiförbrukningen innebär.

Kaffeautomat på jobbet


Resultat av livscykelanalys av kaffeautomat på jobbet

Val av kaffeautomat på jobbet och hur många koppar den är dimensionerad för har stor betydelse. Kaffeautomatens elkonsumtion är betydande, rätt inställning av stand-by-läge kan spara mellan 15-25% av elförbruktningen.

Läs mer om Livscykelsanalys av kaffeautomater på jobbet här >>

Så kan du minska miljöpåverkan med ett enkelt val av kaffeautomat på jobbet:

-Genom att byta till bryggt, frystorkat kaffe och använda optimerade kaffeautomater på jobbet kan du minska koldioxidutsläppen med upp till 38%.

-Genom att endast byta till bryggt, frystorkat kaffe kan du minska koldioxidutsläppen med upp till 26%.

-Använda rätt storlek på din kaffeautomat på jobbet för din verksamhet - gör en ordentlig behovsanalys.

-Om du använder plastbägare - använd i första hand en plastbägare av polypropylen (PP).


Kaffeautomater på jobbet - Vattenfotavtryck

Vatten är nödvändigt för allt liv – men i vissa delar av världen är rent färskvatten något av en lyx. Därför är vatten, både när det gäller kvantitet och kvalitet, en viktig fråga för oss och vår kaffeleverantör. Kaffe är dessvärre en produkt som är väldigt vattenkrävande gröda, därför fokuserar mycket av det arbete vi gör för att minska vattenförbrukningen från böna till kopp. I Sverige är vi gynnade med en god tillgång på vatten. Men vad vi äter och vad vi har på oss lämnar ett vattenfotavtryck utanför våra gränser.

"För att odla maten vi äter och bomullen till våra kläder krävs stora mängder vatten. T.ex. så går det åt ca 2700 liter vatten för att odla bomullen till en T-shirt och ca 15 500 liter vatten för att producera 1 kg biffkött. Vi importerar mycket av vår bomull från Pakistan och Indien, frukt från medelhavet och kaffe från Brasilien. En studie som WWF gjorde 2008 visar att Sverige i genomsnitt har att vattenfotavtryck på ca.5890 liter vatten per person och dag. Det motsvarar ungefär 40 medelstora badkar.

För att dricka en kopp bryggkaffe i Nederländerna behöver vi ungefär 140 liter vatten, den i särklass största delen för att odla kaffe anläggningen. En vanlig kopp kaffe är 125 ml, vilket innebär att vi behöver mer än 1100 droppar vatten för att producera en droppe kaffe.Total kaffekonsumtionen i Nederländerna kräver totalt 2,6 miljarder kubikmeter vatten per år, vilket är lika med 36% av den årliga Meuse flödet. De nederländska folket står för 2,4% av världens kaffekonsumtion. Sammantaget kräver världens befolkning cirka 110 miljarder kubikmeter vatten per år för att kunna dricka kaffe. Detta motsvarar 15 gånger den årliga Meuse avrinning, eller 1,5 gånger den årliga Rhen avrinning" (Källa: www.waterfootprint.org) .

Genom att ersätta bryggkaffe med bryggt, frystorkat kaffe kan vi minska den totala vattenförbrukningen från böna till kopp. Är ni 20 personer som dricker kaffe varje dag blir besparingen 9608 liter vatten per år (Källa: Nestlé Professional).

Med hjälp av våra kaffeautomater på jobbet kan vi hjälpa er att minska den totala vattenförbrukningen, odlingsytan, energianvändningen och råoljaanvändningen från böna till kopp.

"Fotavtrycket räknas samman utifrån många olika slags ytor som vi gör anspråk på. Om man skulle dela upp jordens produktiva yta på antalet människor på jorden, så skulle var och en av oss få 1,8 globala hektar till vårt förfogande.
Vi svenskar har ett genomsnittligt ekologiskt fotavtryck på 5,7 globala hektar och ligger på 13e plats på listan över länder med störst fotavtryck per person. Om alla andra hade ett lika stort avtryck som vi svenskar, skulle vi behöva tre jordklot i stället för det enda vi har". (Källa: http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/s-berknar-man-ekologiska-fotavtryck/1157938-ekologiska-fotavtryck-s-berknar-man-ekologiska-fotavtryck).

 

Kaffeautomat på jobbet - Råolja

Är ni 20 personer som dricker kaffe varje dag och ersätter bryggkaffe med bryggt, frystorkat kaffe kan vi minska den totala minska råolja användningen med 112 liter per år (Källa: Nestlé Professional).

 

Kaffeautomat på jobbet - Odlingsytan för en kopp kaffe!

För oss på Scanomat Partner Sydost och Kaffebilen handlar det om att ta hänsyn till människor och vår gemensamma miljö. Vi vill spela en ledande roll i arbetet med att ställa om till ett lågkoldioxidsamhälle genom att avsevärt minska koldioxidutsläppen från alla delar i vår verksamhet. Det innebär att vi behöver smarta kaffelösningar i alla steg: från hur vi anskaffar råmaterialet till våra kaffemaskiner, hela vägen fram till renovering eller skrotning av kaffemaskinerna samt hur kaffet produceras från böna till kopp.

Kaffeautomat på jobbet

Tackvare en effektiv bryggning på rosteriet kan vi minska odlingsytan för en kopp kaffe och odlingsytan kan användas till annan livsmedelproduktion.

Är ni 20 personer som dricker kaffe varje dag och ersätter bryggkaffe med bryggt, frystorkat kaffe kan vi minska odlingsytan med 11 kvadrat meter (Källa: Nestlé Professional).

 

Kaffeautomat K1000

Som enda företag i branschen har vi valt att ta steget att minska kaffeautomatens miljöpåverkan och inte endast klimatkompensera kaffet. Vårt miljöarbete har pågått från start och vi har efter 28 år fortfarande vår första helautomatiska kaffemaskin i drift. Denna kaffemaskin heter K1000 och är troligtvis Scanomats första klimatsmarta kaffemaskin, den var långt före sin tid när den lanserades och är fortfarande aktuell.

Kaffeautomater på jobbet

 

Ett godare och miljövänligare kaffe, helt enkelt.

 

Miljövänligare kaffeautomat på jobbet

Scanomats kaffeautomater på jobbet håller högsta kvalité och är miljövänliga. I detta finns inget motsatsförhållande. Det som är bra för miljön är också bra för kvaliteten. Inga tillsatsämnen, inga onödiga transporter, resurssnåla och kretsloppsanpassade förpackningar bidrar till den höga kvalité vi eftersträvar.

En långtradare med frystorkat kaffe motsvarar fem långtradare med bryggkaffe. Scanomat levererar årligen 100 ton frystorkat kaffe till sina kunder och det motsvarar cirka 500 ton bryggkaffe.

Ett normalstort hotell som använder bryggkaffe genererar varje år omkring 6 ton kaffesump. På ett medelstort företag med cirka 15 anställda blir det mellan 175 och 200 kilo kaffesump per år. Kaffesumpen från frystorkat kaffe stannar kvar i kafferosteriets anläggning där den bryts ner och förvandlas till bränsle och blomjord, vilket betyder att kunden slipper kaffesumphanteringen.
Frystorkat bryggt kaffe är skonsamt för hälsan därför att hela 80% av syran försvinner vid bryggprocessen.

Scanomats kaffeautomater på jobbet tillverkas till större delen av rostfritt stål och är återvinningsbara till 98%. Våra kaffeautomater på jobbet har aldrig större vattentank än nödvändigt och de är alltid välisolerade. Detta gör kaffeautomaterna energisnåla och håller vattnet färskt. Våra kaffeautomater på jobbet med kallvattentank är också försedda med UV-lampa i tanken vilket eliminerar bakterier och förhindrar tillväxt av alger.

Vi har också Fairtrade-märkt kaffe. Fairtrade är en oberoende produktmärkning. När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Att verksamheten är långsiktig och miljömedveten samt att organisationen är öppen, demokratisk och jämställd.
För att ett kaffe ska bli Fairtrade-märkt måste produktionen ske i enlighet med de internationella mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention och internationella arbetarkonventioner.

 

Energisnål kaffeautomat på jobbet

Vi har marknadens energisnålaste kaffemaskin och den heter OffiCina:

Standby = app. 4 watt
1 kopp kaffe, size = 150 ml, ingående temperatur = 20 °,

End cup temperatur = 88 ° = 11,8 Wh (0,012 kWh)Standby per år = 35 kWh

Kaffeautomat på jobbet

Earth Overshoot Day

“Den 19 augusti var det Earth Overshoot Day. Det är den dag på året då mänskligheten har konsumerat lika mycket resurser som vår planet kan producera på ett år. I år infaller dagen tidigare än någonsin. 
Under resten av året lever vi över jordens tillgångar. Det innebär att det skulle behövas ett och ett halvt jordklot för att försörja mänskligheten. Om alla skulle leva som vi i Sverige så skulle det behövas tre jordklot. I år infaller Earth Overshoot Day tidigare än någonsin. Förra året var Earth Overshoot Day den 20 augusti och år 1987 inföll det den 19 december.
Earth Overshoot Day går att jämföra med om man gör slut på sin årslön på bara åtta månader enligt vad WWF:s expert Carina Borgström Hansson säger till SvD. Bakom Earth Overshoot Day står organisationen Global Footprint Network som samarbetar med WWF.
 Kostnaderna för vår misshushållning med naturresurserna visar sig tydligare för varje dag som går. Vår ekologiska skuld till framtidens generationer – i form av förstörda skogar, brist på färskvatten, markförstörelse, förlust av biologisk mångfald och pålagring av koldioxid i atmosfären som är den största orsaken till växthuseffekten – ökar hela tiden. Naturen är grunden för välfärd och välstånd. ”
(Källa: http://www.supermiljobloggen.se/nyheter/2014/08/jordens-resurser-slut-for-i-ar)

 

Kaffeautomat på jobbet och service

Scanomats välutbildade servicetekniker hjälper till snabbt och professionellt efter era önskemål. De kunder vilka hyr en kaffeautomat på jobbet kan teckna ett serviceavtal och får hjälp med rengöring varje vecka, månad eller vid behov. Vi kommer till er och ser till att den hyrda kaffeautomaten på jobbet är ren och fräsch för att ni ska få riktigt gott kaffe.

 

Kaffeautomater på jobbet och servicenivåer

Scanomat kan erbjuda olika servicenivåer för kaffeautomater på jobbet.

Servicenivå Bas Kaffeautomat på jobbet: Fri service

Servicenivå 1 Kaffeautomat på jobbet: 1-2 besök/ år

Servicenivå 2 Kaffeautomat på jobbet: 2-4 besök/ år

Servicenivå 3 Kaffeautomat på jobbet: 11 besök/ år

De olika servicenivåerna kan anpassas efter era önskemål. Hör av dig så berättar vi mer!

Välkommen till Scanomat Partner Sydost AB och Kaffebilen! Hos oss hittar du produkter som kaffeautomat på jobbet , kaffe på jobbet, vattenautomater och varuautomat till företag, kontor, hotell, restaurang samt offentlig sektor.

Kaffebilen besöker gärna ert jobb/företag i Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Oskarshamn, Mönsterås, Lessebo, Orrefors, Växjö, Rottne, Alvesta, Torsås, Karlskrona, Karlshamn, Olofström, Sölvesborg, Ronneby, Hultsfred, Järnforsen, Tingsryd, Högsby, Emmaboda och Vimmerby för att visa den kaffemaskin som passar just ert behov. Det geografiska området vi täcker in sträcker sig mellan Småland, Öland, Blekinge och Kronoberg.

 Hör gärna av dig så berättar vi mer!

0485-343 20

Kontakta oss helst via telefon då Kaffebilen kanske rent av finns i er närhet! Det går givetvis även bra att använda intresseformuläret här nedan.

 
*Företag:Meddelande:


 


klimatsmart kaffe

 

 

 


kravmärkt kaffe  

Odlingen sker utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Genom att välja KRAV-märkt bidrar du till en bättre miljö och till ett öppet landskap med biologisk mångfald. KRAV-certifierade ekologiska produkter är odlade, kontrollerade och hanterade enligt KRAVs regler för ekologisk produktion.

 

 

 

Den europeiska BIO-märkningen står för ekologisk produktion och djurens välfärd. Märkningen garanterar att hela tillverkningsprocessen uppfyller EU:s ekologiska förordning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaffeautomat på jobbet

 

 

 

 

 

© Scanomat Partner Sydost AB - Björnhovdagatan 7 - 386 35 Färjestaden - Tel 0485 343 20 - KONTAKT - SITEMAP - ADMIN

 

 
  Kaffebilen
  Kaffemaskin & miljö