Certifieringar

Vad står certifieringarna egentligen för?

Ekologiskt Jordbruk Europa

EU har skrivit fram ett regelverk för ekologiskt jordbruk. Märkningen får bara användas när paketerade och behandlade livsmedel består av minst 95 % ekologiska jordbruksingredienser. märkningen garanterar att följande principer gäller:

 • Att användning av kemiska bekämpningsmedel och syntetiska gödningsmedel är förbjudna
 • Att starkt begränsa användningen av antibiotika
 • Att inte använda genmodifierade organismer
 • Att använda så kallad rotation av grödor

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft. För att en vara ska kunna bli fairtrade-märkt måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella fairtrade-kriterier för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Fairtrades arbete rör sig bland annat kring:

 • Att gynna en ekonomisk utveckling genom att stödja första ledet i handelskedjan, och om att ge odlare och anställda förbättrade både ekonomiska och arbetsmässiga villkor med inflytande över sin arbetssituation.
 • Att bidra till en social utveckling genom att ge ekonomiskt stöd till lokalsamhällen. Stöd som exempelvis kan riktas till att öppna skolor, bygga bostäder eller ge insatser till sjukvård. Det kan också vara insatser som verkar för ökad jämställdhet och mindre diskriminering.
 • Att förbättra den miljömässiga utvecklingen genom att behandla frågor kring bekämpningsmedel, ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga naturområden samt verka för en omställning till ekologisk produktion.

Rainforest Alliance och UTZ Certified

Rainforest Alliance är en internationell märkning på livsmedel. Märkningens krav handlar om främja biologisk mångfald och att skydda skog med fokus de tropiska länderna. De sociala kraven handlar om att värna om odlares villkor och föreningsfrihet. Rainforest Alliance står bland annat för:

 • Förespråka användningen av ekologiska odlingsmetoder
 • Arbeta för att begränsa användningen av bekämpningsmedel
 • Att användningen av genmodifierade organismer (GMO) är förbjudet
 • Att minimera vattenanvändningen och nolltolerans mot att förorena vattendrag

Rainforest Alliance och UTZ Certified är inne i en omvandlingsprocess, där de båda märkningarna kommer slås samman under märkningen Rainforest Alliance. Ett nytt certifieringsprogram beräknas att bli klar någon gång under 2020. Under tiden kommer båda märkningarna löpa parallellt. Märkningen är den största för kaffe, kakao och te i världen. UTZ Certified står bland annat för att:

 • varan har producerats på ett hållbart sätt, framförallt i utvecklingsländer
 • främja biologisk mångfald och omfattar restriktioner kring GMO, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel
 • arbeta för förbättringar av sociala villkor hos exempelvis odlare