Miljö och rättvisa

Scanomat Partner Sydost och Kaffebilen arbetar med att försöka hitta sätt att minska vår verksamhets klimatpåverkan. Vi strävar också är att kunna erbjuda er innovativa och smarta kaffelösningar, som utgår från att minska vårt gemensamma så kallade ekologiska fotavtryck. Enligt Naturvårdsverket är det ekologiska fotavtrycket ”ett fysiskt mått på konsumtionen” och innebär att biologisk produktion tillsammans med miljöutrymme som motsvarar en viss fysisk areal. (se Ekologiska fotavtryck & biokapacitet Boverket Naturvårdsverket, klicka här).

En del i att minska det ekologiska fotavtrycket är därför att titta på den vattenåtgång som sker vid kaffeproduktionen, vilken är omfattande. En stor kopp kaffe motsvarar cirka 22 minuters dusch. En annan viktig del i detta tänkande är att vi anpassar vår maskinpark varsamt genom att i största möjliga mån uppdatera, renovera och placera redan existerande kaffemaskiner där de är som mest effektiva, samtidigt som ny teknik fortlöpande hjälper till i detta miljöarbete.

Med våra kaffemaskiner bryggs exakta mängder kaffe, kopp för kopp, vilket underlättar att minska det spill som annars ofta blir. Vi tänker därför från böna till kopp, och från maskinråvara till renovering och återvinning. För att bistå kunden att kunna hitta helhetskaffelösningar med ett miljöperspektiv, används en webb-baserad livscykelanalys framtaget av Quantis i uppdrag av Nestlé Professional. Här analyseras faktorer såsom vatten- och strömförbrukning, val av kopp, diskhantering samt utifrån olika kaffesorter. Det troligen enskilt bästa miljövalet är dock att byta till ett frystorkat kaffe.